OUR NEWS

איציק תורג’מן

.אלוף (במיל׳) בצה״ל, בתפקידו האחרון היה ראש אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה, שימש כראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים, מזכיר צבאי של שר הביטחון ומפקד עוצבת געש

Skip to content