ספק שירותי אבטחה מנוהל (MSSP)

מספק ניטור וניהול במיקור חוץ של התקני ומערכות אבטחה.

השירותים הנפוצים כוללים חומת אש מנוהלת, איתור פריצות, רשת פרטית וירטואלית, סריקת פגיעות ושירותים אנטי-ויראליים.

MSSPs משתמשים במוקדי הפעלה אבטחתיים בזמינות גבוהה (בין מתקנים משלהם והן מספקי מרכזי נתונים אחרים) כדי לספק שירותים 24/7 שנועדו לצמצם את מספר אנשי האבטחה התפעוליים שארגון צריך לשכור, להכשיר ולקיים כדי לשמור על אבטחה מקובלת. יציבה.