בלוג

ריגול

TSCM & Cyber מפרט טכני

אנליזה של גורמי הסיכון.

לימוד ובחינה של נקודות התורפה ודרכי הפעולות האפשרויות של התוקף, גיבוש תוכנית החקירה.

הערכות וביצוע הלכה למעשה.

חקירת RF(אודיו ווידאו).

המטרה: אתר משדרים פעילים מסוגים שונים בתחום תדרים רחב מאוד DC-SHF)) ובשיטות אפנון שונות.

חקירת RF בתחום VLF.

המטרה: איתר משדרים פעילים בתחום שידורים VLF המתאים להעברת תמסורת על גבי כבלי החשמל והתקשורת.

חקירת ELF.

המטרה : איתור אמצעי TSCM לפי עוצמת השדה המגנטי.

חקירת לייזר ואינפרה רד.

המטרה: איתור משדרים פעילים בתחום פעולה זה.

חקירת ציוד קצה.

המטרה: איתור שינוי באמצעים קיימים לטובת האזנה בחלל.

חקירת 3G 4G 5G GSM .

המטרה: איתור משדרי GSM 3G 4G.

חקירת WIFI .

המטרה: איתור שימוש בתמסורת WIFI להעברת מידע. ובנוסף איתור מערכות תקיפה .

חקירת IOT

המטרה איתור מערכות “בית חכם” ותכונותיה להעברת מידע לצד ג’.

חקירת אולטרסאונד.

המטרה: איתור מערכות תמסורת אולטרסאונד (גלי קול בתדר הגבוהה מתדר השמע האנושי).

חקירת  Bluetooth

המטרה: איתור משדרים הפועלים בשיטה זאת ובנוסף איתור מערכות תקיפה.

חקירה פיזית.

המטרה: איתור אמצעי TSCM שאינם ניתנים לגילוי

בדרך אחרת אלה בבדיקה פיזית.

ציוד עזר: מצלמה תרמית  + NLJD

הפקת דוח פעולה, ממצאים והמלצות

דילוג לתוכן